Anadolu Vakfı Hastanesi

Gebze

acrobat
Bilgi dosyasını indirin (PDF 245 KB)

Anadolu Vakfı Hastanesi  Aydınlatma Otomasyonu (Ar-Ge,Devreye alma)

Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Sağlık işletmesi olarak Amerikan Johns Hopkins Hastanesi ile stratejik işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulmuştur.

Toplam yatırım olarak 2020 senesine kadar 200 Milyon Dolar tutarında bir yatırım amaçlanmaktadır. Şimdiye kadar yapılan bölümler toplam 4 blok ve her blokta 7 katta toplam 44850 m2 kapalı alan ve 75000 m2 açık alandan oluşmaktadır.

Projenin ilk oluşturulması sırasında ASM tarafından belirlenen kriterler incelenerek gerekli segmentasyon yapılmış ve bu çerçevede linyelerin pozisyon ve uzunlukları belirlenerek aydınlatma yönetimi planları oluşturulmuştur.

3 Numaralı bina tek segment olarak ele alınmış, Hastane katlarında her blok içinde bir dağıtım merkezi oluşturulmuştur. Böylece bitişik olan 1-2-4 nolu blokların her katı aynı anda kontrol edilebilen bir segment olarak planlanmış, 1-2-3-4 nolu blokların zemin kat ve altında kalan bölümlerinin ayrı segmentler olması öngörülmüştür.

Çevre Aydınlatma ise ayrı bir kontrol segmenti olarak düşünülmüştür. Sistemin kontrolunda 110 adet modül kullanılmıştır. Sistem ileride genişlemesi düşünülerek 64 segmente kadar cevap verebilecek tarzda tasarlanmıştır.