Hugo Boss

İzmir
acrobat
Bilgi dosyasını indirin (PDF 245 KB)

HUGO BOSS AYDINLATMA OTOMASYONU (Ar-Ge, Projelendirme, devreye alma)

Sistem yapısı 115 kbps ile haberleşen bir merkez üzerinden 11 bölümde toplam 110 modül üzerinde 880 Linye kontrolu içermektedir.

Merkezi yazılım ile 35000m2 alanda aktif olarak çalışan sistemin monitor edilmesi sağlanır. Modüilere ait arızalar gerçek zamanlı olarak merkez PC de görülerek önlem alınabilir. Genel olarak iki fabrikanın kontrolu sağlandığı için merkez 1 yerine 2 olarak belirlenmiştir. Sistem yapısı merkezlerin herhangi birinde oluşacak bir arıza sırasında, iki bilgisayardan sadece birisinin çalışması durumunda dahi tüm kontrolların tek PC üzerine aktarılabileceği şekilde tasarlanmıştır. Sistem yapısı gereği günde bir ya da birkaç defa tüm kontrol ünitelerinden rapor alarak bunları saklama yeteneğine de sahiptir. Tüm sistem boyutlandırılması şöyle gerçekleştirilmiştir:

2 Merkezi bilgisayara bağlı toplam 11 Router üzerinden 114 adet modül kontrol edilmektedir bu modüllerin herbirisinde toplam 8 adet I/P, 8 adet O/P (röle) yer almaktadır. Rölelerin herbirisi 16 A olup güvenlik açısından boyutlandırmada her röleye düşen akım 4 A, (COS >=0,99) ile sınırlanmıştır. Sistemin merkezden gelen her bir komutu gerçekleştirip teyid etmesi için geçen süre 100 milisaniyedir. Anahtar üzerinden giden komutun gerçekleştirilmesi 5milisan. Ile sınırlanmıştır.